Elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Hozzájárulok a nevem mutatásához a sorsolás ideje alatt

A nyereményjáték részletei:

pötiLu.hu (Üzemeltető: Csernus Gábor EV, székhelye: 1134 Bp., Angyalföldi út 29.)
Nyereményjátékot szervez a webshop-jában. Azon kedves vásárlóink között, akik feliratkoznak a hírlevelünkre, részt vesznek a nyereményjátékon, 
amit November 30-án éjfélkor zárunk le, és December 5-én reggel 11 órakor sorsolunk ki.

Sok szerencsét kívánunk minden résztvevőnek!


A nyereményjáték szabályai:

A részvétel és lebonyolítás feltételeire tekintettel a nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A játék tisztaságának érdekében a szervezőket és családtagjaikat, továbbá a 14. életévüket be nem töltött személyeket kizárjuk a játékból.

14 – 18 év közötti kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges a játékban való részvételhez, amit a hello@potilu.hu email címre lehet írásban elküldeni.

Abban az esetben vehet részt egy jelentkező többször a játékban, ha több rendelésszámmal rendelkezik.
Ebben az esetben újra ki kell tölteni- és elküldeni az űrlapot A MÉG NEM REGISZTRÁLT RENDELÉSSZÁMMAL.

A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat végig megtalálható a honlapunkon.
A játékkal kapcsolatos kérdés esetén a hello@potilu.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.


A nyereményjáték menete:

1) Vásárlás után a fenti űrlap kitöltésével és elküldésével jelentkezik a vásárló a játékra.
2) A jelentkezésről küldünk egy visszaigazolást az űrlap beérkezését követően.
3) Sorsolás December 5-én

4) A sorsolás után felvesszük a kapcsolatot a nyertessel a megadott elérhetőségeken és egyeztetünk a nyeremény átvételével kapcsolatosan.


A sorsolás helye és ideje:

A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján egy névhúzásos módon történik zártkörűen, a Szervező és két tanuból álló háromtagú bizottság előtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

A sorsolás időpontja: 2020.12.05. 11:00
A sorsolás helye: Budapest, 1134 Angyalföldi út 29.

A Szervező a nyereményhez 1 fő tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes a kisorsolás sorrendjében jogosult a nyertes játékosok helyébe lépni, amennyiben a nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetők, nem valósak, vagy valamely, a jelen szabályzat szerinti okból a Játékból ki kellett zárni, vagy a nyereményről szóló értesítés megküldésétől számított 3 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereménye átvétele érdekében.

Ha egyik nyertest sem sikerül elérnük illetve nem jelentkezik a nyereményért a megadott időn belül, akkor a nyereményjátékot lezártnak tekintjük.


A nyeremény és átvétele:

A játékosok között 1 db INSTAX mini készüléket sorsolunk ki valamint 20 db filmet hozzá.
A fenti kép csak illusztráció, a valóságban színben és méretben is eltérő.

A nyertes a nyereménye átvételének feltételeként köteles az értesítés megküldésétől számított 3 munkanapon belül a Szervezővel kapcsolatba lépni és megadni a nyeremény átadásához szükséges további adatokat. Lehetőség van a nyeremény személyes átvételére is, előre egyeztetett időpontban.

Amennyiben a nyertes elmulasztja a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatainak megadását a fenti határidőben, úgy a Szervező jogosult az érintett nyertes helyett a sorrendben következő tartaléknyertest nyertessé nyilvánítani.

Amennyiben a játékos a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a játékos a nyereményét a fentiek szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező visel.


Adatkezelési tájékoztató:

A játékban való részvétellel (az űrlap elküldésével) a játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a játékkal kapcsolatban rendelkezésére bocsájtott személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban a Nyereményjátékkal kapcsolatos módon és annak megfelelően kezelje.


A játék időtartama:

2020.11.01. 0:00 - 2020.11.30. 24:00


A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának közzétételével a nyereményjáték feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa, illetőleg a játékot megszüntesse.

A Szervező mindennemű változásról a már jelentkezett játékosokat értesítni köteles.

A nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.


pötiLu  -  Budapest  -  2020.11.01.